سایت استان زنجان

جدید ترین مطالب سایت استان زنجان
بخش بایگانی سایت استان زنجان
قیمت طلاقیمت زندهتغییر?کمترین?بیشترین?زمان 
انس طلا 1,205.50 (0.01%) 0.10 1,203.50 1,205.50 ۱:۲۸  
مثقال طلا 4,875,000 (0.94%) 46,000 4,830,000 4,948,000 ۲۱:۲۰  
گرم طلای ۱۸ 1,125,240 (0.94%) 10,620 1,114,850 1,142,090 ۲۱:۲۰  
گرم طلای ۲۴ 1,500,310 (0.94%) 14,150 1,486,450 1,522,780 ۲۱:۲۰

 

منبع:tgju.org