دیدگاه های شما - ترفندهای کامپیوتر: پاک کردن برنامه هایی که پاک نمیشوند


نام شما


آدرس ایمیل


آدرس وب سایت


متن نظر
لطفا کد مشاهده شد در تصویر را وارد نمایید