1396/10/22  

آشنایی با آثار تاریخی ایران :


 

ساحل ناواگیو، یک پناهگاه ساحلی شنی بسیار زیبا در جزیره زاکینتوس یکی از معروف‌ترین سواحل یونان می‌باشد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان مطلب درباره آشنایی با آثار تاریخی ایران