1396/10/23  

آشنایی با آثار تاریخی ایران :


 

شهر بزرگ و تاريخی يزد نگينی است درخشان در قلب سرزمين پهناور ايران ودژی است استوار در کوير. نشانه پيروزی و سپيدی و پاکی و سر سبزی و آبادی بر اهريمن تيرگی و خشکی و ويرانی...

 

 

 

يکی از گذرهای بازار يزد

 

 

 

سقف قسمتی از بازار يزد

باربر با چرخ دستی در حال حمل قالی در بازار يزد

 

 

نمايی از معماری سنتی در بازار يزد

کارگر مسگر در حال فعاليت روزانه در بازار يزد

 

 

 

 

فروشگاه تابلو فرش در بازار يزد

 

 

 

 

 

فروش دستمال های پارچه ای در بازار يزد

 

 

پایان مطلب درباره آشنایی با آثار تاریخی ایران

برچسب ها   آشنایی   آثار   تاریخی   ایران   گزارش   تصویری   بازار   یزد