1396/12/08  

آشنایی با آثار تاریخی ایران :


حمام قَجَر یکی از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین گرمابه‌های شهر قزوین است که در خیابان عبید زاکانی این شهر واقع شده است. این بنا به دستور شاه عباس صفوی در سال 1057 ه.ق توسط امیر گونه‌ خان قاجار قزوینی از سرداران شاه عباس ساخته شد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منبع:tasnimnews.com

پایان مطلب درباره آشنایی با آثار تاریخی ایران

برچسب ها   آشنایی   آثار   تاریخی   ایران   حمام   قَجَر   قزوین   دیدنی   است