1396/12/11  

زبان مردم زنجان

 

امروزه زبان مردم زنجان ترکی آذربایجانی با لهجه زنجانی است.

از لحاظ فرهنگی و زبانی به مانند سایر شهرهای ترک نشین ایران به‌شمار می‌روند.

مردم استان زنجان در اداره‌ها و مکان‌های عمومی و در مکالمه‌های روزمره و محلی به زبان ترکی صحبت می‌کنند.

حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب (تألیف در ۷۴۰ق/۱۳۳۹م) زبان زنجان و مراغه و تالش گشتاسبی را پهلوی ذکر می‌ کند و می‌گوید «زبانشان پهلوی به جیلانی بازبسته است»

که منظور همان گویش‌های گوناگون زبان‌های تاتی تبار است.
 

 

منبع:ویکیپدیا