1396/12/11  

به گزارش سایت زنجان سید علی شفیعی مدیرکل ثبت احوال استان زنجان امروز در جمع اصحاب رسانه اشاره‌ای به ولادت ثبت شده در 11 ماه نخست امسال کرد و اظهار داشت: تعداد موالید در استان زنجان به ثبت رسیده از نخستین روز سال تا کنون 18 هزار و 866 تولد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: تعداد موالید پسر بیشتر از دختر بوده است که سهم موالید پسر 9 هزار و 735 مورد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه به ازای ثبت تولد هر 100 دختر، تولد 106 پسر به ثبت رسیده است، عنوان کرد: نسبت جنسی موالید پسر به دختر 106 است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان در ادامه گریزی به ثبت وفات در 11 ماهه نخست امسال کرد و گفت: در 11 ماهه نخست امسال 4 هزار و 446 واقعه وفات در استان زنجان ثبت شده است‌.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان در ادامه گریزی به تعویض کارت‌های  ملی هوشمند زد و گفت: از ابتدای طرح تا آخر بهمن ماه امسال 460 هزار و 541 نفر در سطح استان کارت ملی هوشمند دریافت کردند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه کل جمعیت واجدان شرایط دریافت کارت ملی هوشمند 804 هزار و 537 نفر است، گفت: یعنی تا آخر بهمن ماه امسال 57.2 درصد از واجدان شرایط کارت ملی هوشمند دریافت کردند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با دعوت از تمام اقشار جامعه نسبت به تغییر کارتهای ملی گفت: کارت‌های ملی کاغذی تا آخر امسال اعتبار دارند و از مردم تقاضا داریم نسبت به تغییر کارت ملی خود اقدام کنند.

 

 

منبع باکمی تغییر:تسنیم زنجان