محبوب ترین ها    | ورود به خبرهای زنجان | استان زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۲۸۱     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
محبوب ترین ها
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
اوقات شرعی به وقت ابهر
اذان صبح۰۴:۵۷
طلوع خورشید ۰۶:۲۱
اذان ظهر۱۱:۵۹
غروب خورشید ۱۷:۳۷
اذان مغرب ۱۷:۵۵
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۷
اوقات شرعی به وقت ایجرود
اذان صبح۰۵:۰۰
طلوع خورشید ۰۶:۲۵
اذان ظهر۱۲:۰۳
غروب خورشید ۱۷:۴۰
اذان مغرب ۱۷:۵۹
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۰
اوقات شرعی به وقت خدابنده
اذان صبح۰۴:۵۹
طلوع خورشید ۰۶:۲۳
اذان ظهر۱۲:۰۱
غروب خورشید ۱۷:۳۹
اذان مغرب ۱۷:۵۷
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۹
اوقات شرعی به وقت خرمدره
اذان صبح۰۴:۵۸
طلوع خورشید ۰۶:۲۲
اذان ظهر۱۱:۶۰
غروب خورشید ۱۷:۳۷
اذان مغرب ۱۷:۵۶
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۷
اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۴:۶۰
طلوع خورشید ۰۶:۲۴
اذان ظهر۱۲:۰۲
غروب خورشید ۱۷:۳۹
اذان مغرب ۱۷:۵۸
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۹
اوقات شرعی به وقت طارم
اذان صبح۰۴:۵۸
طلوع خورشید ۰۶:۲۲
اذان ظهر۱۱:۶۰
غروب خورشید ۱۷:۳۷
اذان مغرب ۱۷:۵۵
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۷
اوقات شرعی به وقت ماهنشان
اذان صبح۰۵:۰۳
طلوع خورشید ۰۶:۲۷
اذان ظهر۱۲:۰۵
غروب خورشید ۱۷:۴۲
اذان مغرب ۱۸:۰۱
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۲


آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۴:۶۰
طلوع خورشید ۰۶:۲۴
اذان ظهر۱۲:۰۲
غروب خورشید ۱۷:۳۹
اذان مغرب ۱۷:۵۸
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۹
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :9100
بازديد ديروز :12012
بازديد کل :6768853