محبوب ترین ها    | استان زنجان | آرایشگاه زنانه در زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۲۳۵     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
دما هم اکنون ۲۴ °C
دمای زنجان در ساعات آینده

تبليغات A
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۵۲۲ : ۳۰آسمان صاف۱۹ °C۳۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۷ °C۴۳
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۷ °C۴۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۰۷ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۳۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۶ °C۲۱
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۲ °C۱۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۵ °C۱۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۱۹ : ۳۰ابرهای پراکنده۲۹ °C۳۳
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۶۲۲ : ۳۰کمی ابری۲۳ °C۵۲
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۰۱ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۱ °C۴۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۰۴ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۹ °C۴۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۰۷ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۳۹
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۷ °C۲۳
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۴ °C۱۲
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۱۶ : ۳۰کمی ابری۳۷ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۱۹ : ۳۰پوشیده از ابر۳۴ °C۱۲
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۷۲۲ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۷ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۳ °C۲۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۰۴ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۲۶
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۰۷ : ۳۰آسمان صاف۲۴ °C۲۱
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۱۰ : ۳۰آسمان صاف۳۰ °C۱۳
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۵ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۶ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۱۹ : ۳۰آسمان صاف۳۴ °C۱۰
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۸۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۷ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۳ °C۲۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۰۴ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۰۷ : ۳۰آسمان صاف۲۴ °C۲۳
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۳ °C۱۱
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۶ °C۹
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۱۹ : ۳۰آسمان صاف۳۳ °C۱۴
۱۳۹۸ / ۰۴ /۰۹۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۳ °C۳۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۴۹
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۹ °C۵۸
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۹ °C۶۰
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۶ °C۳۱
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۲ °C۱۷
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۲۶
۱۳۹۸ / ۰۴ /۱۰۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۶ °C۴۱


تبليغات B
آخرین مطالب سایت استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۴:۰۹
طلوع خورشید ۰۵:۵۹
اذان ظهر۱۳:۱۹
غروب خورشید ۲۰:۳۹
اذان مغرب ۲۱:۰۰
نیمه شب شرعی ۰۰:۲۴
بازدیدها
بازديد امروز :3243
بازديد ديروز :5888
بازديد کل :13704090