محبوب ترین ها    | ورود به خبرهای زنجان | استان زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۹۷     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...

تبليغات A
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۰۷ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۴۰
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۶ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۶ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۱۹ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۱۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۷۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۳۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۳۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۴۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۸ °C۳۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۷ °C۱۶
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۵ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۶ °C۹
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۱۹ : ۳۰آسمان صاف۳۰ °C۱۶
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۸۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۳۰
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۶ °C۴۰
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۳۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۷ °C۲۹
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۵ °C۱۲
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۲ °C۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۴ °C۴
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۸ °C۱۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۲۹۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۲۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۲ °C۲۷
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۴ °C۷
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۴
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۳ °C۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۸ °C۱۲
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۰۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۲۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۳۳
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۲ °C۳۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۳۱
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۴ °C۱۴
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۴ °C۷
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۵
۱۳۹۸ / ۰۵ /۳۱۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۳۰
۱۳۹۸ / ۰۶ /۰۱۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۶ °C۳۷
۱۳۹۸ / ۰۶ /۰۱۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۳۹


تبليغات B
آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۵:۰۲
طلوع خورشید ۰۶:۳۵
اذان ظهر۱۳:۲۰
غروب خورشید ۲۰:۰۵
اذان مغرب ۲۰:۲۵
نیمه شب شرعی ۰۰:۳۴
بازدیدها
بازديد امروز :1065
بازديد ديروز :6177
بازديد کل :4352939