محبوب ترین ها    | ۸ شرط ثبت‌نام و تقاضای مسکن ملی | درباره سایت استان زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۲۴۸     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۰۶ : ۳۰بارش خفیف برف-۶ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۰۹ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۱۲ : ۳۰بارش خفیف برف-۲ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۱۵ : ۳۰بارش خفیف برف-۱ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۱۸ : ۳۰بارش خفیف برف-۳ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۸۲۱ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۰۰ : ۳۰برف-۵ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۰۳ : ۳۰برف-۵ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۰۶ : ۳۰برف-۶ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۰۹ : ۳۰بارش خفیف برف-۵ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۱۲ : ۳۰برف-۴ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۱۵ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۴
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۱۸ : ۳۰بارش خفیف برف-۶ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۱۰ /۲۹۲۱ : ۳۰بارش خفیف برف-۱۰ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۰۰ : ۳۰ابرهای پراکنده-۱۱ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۰۳ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده-۱۰ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۰۶ : ۳۰پوشیده از ابر-۱۱ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر-۷ °C۹۱
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر-۴ °C۸۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر-۳ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر-۷ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۰ /۳۰۲۱ : ۳۰بارش خفیف برف-۶ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۶ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر-۸ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۰۶ : ۳۰پوشیده از ابر-۸ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر-۷ °C۹۱
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۱۲ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۸۹
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۱۵ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۸۹
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر-۸ °C۹۲
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۱۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر-۹ °C۹۲
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۰۰ : ۳۰پوشیده از ابر-۱۰ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۹ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۰۶ : ۳۰بارش خفیف برف-۱۰ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۰۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده-۹ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر-۵ °C۸۴
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر-۵ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر-۹ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۱۱ /۰۲۲۱ : ۳۰بارش خفیف برف-۸ °C۹۴


آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۵:۵۸
طلوع خورشید ۰۷:۲۸
اذان ظهر۱۲:۲۶
غروب خورشید ۱۷:۲۴
اذان مغرب ۱۷:۴۴
نیمه شب شرعی ۲۳:۴۱
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :3627
بازديد ديروز :4898
بازديد کل :3558862