محبوب ترین ها    | ۸ شرط ثبت‌نام و تقاضای مسکن ملی | ورود به خبرهای زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۳۲۰     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۲۱۸ : ۳۰آسمان صاف۵ °C۴۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۲۲۱ : ۳۰کمی ابری۲ °C۶۴
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۰۰ : ۳۰ابرهای پراکنده۲ °C۷۰
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۰۳ : ۳۰ابرهای پراکنده۱ °C۶۷
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۰۶ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۶۵
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر۶ °C۳۷
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر۸ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۱۵ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۹ °C۳۰
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۱۸ : ۳۰ابرهای پراکنده۳ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۳۲۱ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲ °C۸۴
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۰۰ : ۳۰آسمان صاف۰ °C۸۹
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۰۳ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۹۴
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۰۶ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۹۴
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۰۹ : ۳۰کمی ابری۲ °C۷۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۱۲ : ۳۰ابرهای پراکنده۵ °C۵۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۱۵ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۳ °C۶۱
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۱۸ : ۳۰آسمان صاف۰ °C۸۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴۲۱ : ۳۰کمی ابری-۲ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۳ °C۹۰
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۳ °C۹۱
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۰۶ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۰۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده-۱ °C۶۵
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۶۲
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۱۵ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده-۱ °C۵۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۱۸ : ۳۰آسمان صاف-۳ °C۷۷
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۵۲۱ : ۳۰ابرهای پراکنده-۳ °C۷۹
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۳ °C۸۶
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۴ °C۹۱
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۰۶ : ۳۰بارش خفیف برف-۳ °C۹۲
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۷۷
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۱۲ : ۳۰بارش خفیف برف۱ °C۷۳
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۱۵ : ۳۰بارش خفیف برف۰ °C۸۲
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر-۲ °C۸۹
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۶۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر-۲ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۲ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۲ °C۹۴
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۰۶ : ۳۰بارش خفیف برف-۲ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۷۸
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۱۲ : ۳۰برف۰ °C۹۲
۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۷۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۹۳


آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۵:۲۳
طلوع خورشید ۰۶:۵۱
اذان ظهر۱۲:۰۰
غروب خورشید ۱۷:۱۰
اذان مغرب ۱۷:۲۹
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۷
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :146328
بازديد ديروز :42315
بازديد کل :7491848