محبوب ترین ها    | ورود به خبرهای زنجان | استان زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۵۱     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...


محبوب ترین ها
دمای زنجان در ساعات آینده
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۰۷ : ۳۰کمی ابری۱۷ °C۳۵
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۷ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۳ °C۱۱
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۱۶ : ۳۰کمی ابری۳۳ °C۱۲
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۱۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۸ °C۱۷
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۶۲۲ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۳ °C۲۴
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۰۱ : ۳۰ابرهای پراکنده۲۰ °C۳۰
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۰۴ : ۳۰کمی ابری۱۵ °C۴۱
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۵ °C۲۳
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۱۳ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۳
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۸
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۳۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۷۲۲ : ۳۰آسمان صاف۱۶ °C۶۵
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۲ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۸۳
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۱۳ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۷
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۱ °C۱۰
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۳ °C۱۵
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۸۲۲ : ۳۰آسمان صاف۱۸ °C۴۸
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۳ °C۶۹
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۷۲
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۰ °C۷۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۱۰ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۳۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۱۳ : ۳۰آسمان صاف۲۹ °C۱۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۱۶ : ۳۰آسمان صاف۳۲ °C۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۱۴
۱۳۹۸ / ۰۶ /۲۹۲۲ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۲۰
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۲۵
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۷ °C۳۶
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۷ °C۲۹
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۱۰ : ۳۰آسمان صاف۳۰ °C۱۳
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۱۳ : ۳۰آسمان صاف۳۵ °C۹
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۱۶ : ۳۰ابرهای پراکنده۳۴ °C۱۰
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۱۹ : ۳۰ابرهای پراکنده۲۸ °C۱۵
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۰۲۲ : ۳۰کمی ابری۲۵ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۱۰۱ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۶ /۳۱۰۴ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۲۴


آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۵:۳۳
طلوع خورشید ۰۶:۵۹
اذان ظهر۱۳:۱۱
غروب خورشید ۱۹:۲۳
اذان مغرب ۱۹:۴۱
نیمه شب شرعی ۰۰:۲۸
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :1278
بازديد ديروز :7455
بازديد کل :4655967