محبوب ترین ها    | ۸ شرط ثبت‌نام و تقاضای مسکن ملی | ورود به خبرهای زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۳۷۹     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...




محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۱۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۷۲
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۱۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۱ °C۷۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۰۰ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۷۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۸۲
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۰۶ : ۳۰برف-۱ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۰۹ : ۳۰برف-۱ °C۹۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۱۲ : ۳۰بارش خفیف برف۰ °C۹۹
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۱۵ : ۳۰برف۰ °C۱۰۰
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۱۸ : ۳۰بارش خفیف برف۰ °C۹۹
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۲۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۹۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۰۰ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۹۹
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر-۲ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۰۶ : ۳۰ابرهای پراکنده-۳ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۰۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۰ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر۱ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر۲ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۹۱
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۳۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۰۰ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر-۱ °C۸۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۰۶ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۸۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۰۹ : ۳۰آسمان صاف۰ °C۸۹
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۱۲ : ۳۰آسمان صاف۲ °C۸۸
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۱۵ : ۳۰آسمان صاف۲ °C۸۴
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۱۸ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۸۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۴۲۱ : ۳۰آسمان صاف۰ °C۸۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۰۰ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۸۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۰۳ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۸۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۰۶ : ۳۰آسمان صاف-۱ °C۸۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۰۹ : ۳۰آسمان صاف۱ °C۸۲
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۱۲ : ۳۰آسمان صاف۳ °C۸۰
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۱۵ : ۳۰ابرهای پراکنده۳ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۹۳
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۵۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۰ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۰۰ : ۳۰بارش خفیف برف-۱ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۰۳ : ۳۰بارش خفیف برف-۱ °C۹۷
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۰۶ : ۳۰برف-۱ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۰۹ : ۳۰بارش خفیف برف-۱ °C۹۵
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۱۲ : ۳۰بارش خفیف برف-۱ °C۹۶
۱۳۹۸ / ۰۹ /۲۶۱۵ : ۳۰برف-۲ °C۹۵






آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۵:۴۷
طلوع خورشید ۰۷:۱۸
اذان ظهر۱۲:۰۹
غروب خورشید ۱۷:۰۱
اذان مغرب ۱۷:۲۱
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۴
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :7440
بازديد ديروز :10168
بازديد کل :2892672