محبوب ترین ها    | ورود به خبرهای زنجان | استان زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۴۶۱     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۵۲۱ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۵ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۰۰ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۳ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۰۳ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۰ °C۵۶
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۰۶ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۰ °C۵۷
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۰۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۹ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۱۲ : ۳۰کمی ابری۲۳ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۱۵ : ۳۰کمی ابری۲۵ °C۱۵
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۱۸ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۷ °C۲۷
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۶۲۱ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۵ °C۳۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۰۰ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۴ °C۳۵
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۰۳ : ۳۰کمی ابری۱۲ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۰۶ : ۳۰کمی ابری۱۱ °C۴۳
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۰۹ : ۳۰ابرهای پراکنده۲۰ °C۲۰
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۱۲ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۳ °C۱۶
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۱۵ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۵ °C۱۴
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۱۸ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۷ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۷۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۱۵ °C۳۴
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۰۰ : ۳۰پوشیده از ابر۱۵ °C۴۱
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر۱۲ °C۵۰
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۰۶ : ۳۰کمی ابری۹ °C۶۳
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۰۹ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۹ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر۲۲ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر۲۳ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر۱۸ °C۳۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۸۲۱ : ۳۰پوشیده از ابر۱۵ °C۴۶
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۰۰ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۲ °C۵۸
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۰۳ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۰ °C۶۶
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۰۶ : ۳۰آسمان صاف۹ °C۷۴
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۰۹ : ۳۰آسمان صاف۱۶ °C۴۶
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۱۲ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۳۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۱۵ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۲۹
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۱۸ : ۳۰بارش خفیف باران۱۵ °C۵۴
۱۳۹۸ / ۰۷ /۲۹۲۱ : ۳۰بارش خفیف باران۱۴ °C۶۲
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۰۰ : ۳۰بارش خفیف باران۱۲ °C۷۰
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۰۳ : ۳۰پوشیده از ابر۱۰ °C۷۹
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۰۶ : ۳۰پوشیده از ابر۹ °C۸۱
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۰۹ : ۳۰پوشیده از ابر۱۵ °C۵۵
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۱۲ : ۳۰پوشیده از ابر۱۹ °C۳۹
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۱۵ : ۳۰پوشیده از ابر۲۰ °C۳۳
۱۳۹۸ / ۰۷ /۳۰۱۸ : ۳۰پوشیده از ابر۱۶ °C۴۹


آخرین مطالب سایت جامع استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۴:۶۰
طلوع خورشید ۰۶:۲۴
اذان ظهر۱۲:۰۲
غروب خورشید ۱۷:۳۹
اذان مغرب ۱۷:۵۸
نیمه شب شرعی ۲۳:۱۹
اوقات شرعی به تفکیک شهرستان

بازدیدها
بازديد امروز :8463
بازديد ديروز :12012
بازديد کل :6768216