محبوب ترین ها    | استان زنجان | مپ زنجان          موضوعات داغ    | کلینیک شفیعیه زنجان | استان زنجان افراد آنلاین : ۹۲     تبلیغات | درباره سایت |
Loading...
دما هم اکنون ۴ °C
دمای زنجان در ساعات آینده

تبليغات A
محبوب ترین ها
روزساعتوضعیتدمای هوارطوبت
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۰۴ : ۳۰آسمان صاف۳ °C۵۱
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۰۷ : ۳۰آسمان صاف۳ °C۴۴
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۱۰ : ۳۰آسمان صاف۷ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۱۳ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۲۱
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۱۶ : ۳۰آسمان صاف۱۳ °C۱۸
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۱۹ : ۳۰آسمان صاف۱۲ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۶۲۲ : ۳۰آسمان صاف۹ °C۳۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۰۱ : ۳۰آسمان صاف۸ °C۴۷
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۰۴ : ۳۰آسمان صاف۶ °C۵۱
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۰۷ : ۳۰آسمان صاف۷ °C۴۶
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۱۰ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۳۳
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۱۳ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۳۰
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۱۶ : ۳۰کمی ابری۱۶ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۱۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۵ °C۳۱
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۷۲۲ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۳ °C۴۱
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۰۱ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۱ °C۴۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۰۴ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۰ °C۵۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۰ °C۴۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۱۰ : ۳۰آسمان صاف۱۵ °C۳۳
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۱۳ : ۳۰کمی ابری۱۸ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۱۶ : ۳۰ابرهای پراکنده۲۰ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۱۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۹ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۸۲۲ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۵ °C۳۴
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۳ °C۴۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۰۴ : ۳۰آسمان صاف۱۱ °C۴۷
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۲ °C۴۳
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۱۰ : ۳۰آسمان صاف۱۶ °C۲۸
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۱۳ : ۳۰کمی ابری۱۹ °C۲۳
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۱۶ : ۳۰آسمان صاف۲۱ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۱۹ : ۳۰آسمان صاف۲۰ °C۲۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۰۹۲۲ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۷ °C۳۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۰۱ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۱۴ °C۵۲
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۰۴ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۳ °C۵۴
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۰۷ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۵۰
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۱۰ : ۳۰آسمان صاف۱۸ °C۳۴
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۱۳ : ۳۰آسمان صاف۲۲ °C۱۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۱۶ : ۳۰کمی ابری۲۳ °C۲۰
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۱۹ : ۳۰ابرهای پارچه پارچه شده۲۰ °C۲۷
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۰۲۲ : ۳۰ابرهای پراکنده۱۷ °C۳۹
۱۳۹۸ / ۰۲ /۱۱۰۱ : ۳۰آسمان صاف۱۴ °C۴۷


تبليغات B
آخرین مطالب سایت استان زنجان

اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح۰۴:۵۸
طلوع خورشید ۰۶:۳۰
اذان ظهر۱۳:۱۴
غروب خورشید ۱۹:۵۹
اذان مغرب ۲۰:۱۸
نیمه شب شرعی ۰۰:۲۸
بازدیدها
بازديد امروز :2415
بازديد ديروز :25001
بازديد کل :12701658